tilbake
CV
2007
2008
2009
2010
2011

Farge som lys og farge som materie.

Gjennom abstrahert maleri undersøker jeg fargemodeller og fargeteorier med særlig fokus på relasjonen mellom lys og materie. Fargemodeller jeg arbeider med kan eksempelvis være simultanfarger som gir en lyseffekt, og komplementarfarger som gir en illusjon av materie. Det å arbeide med lys og materieeffekter i det samme billedet er et malerisk verk i nåtid, men også en kunsthistorisk kommentar.
Fargemodeller er teoretiske konstruksjoner, og har i utgangspunkt et klinisk språk. De historiske kunstnere som tidligere har arbeidet med tematikken foretrakk ofte geometriske former i bildene for å understreke det kliniske i uttrykket. Jeg har valgt å benytte meg av planter i det tegneriske uttrykket for å skape en mer organisk tilnærming og for å understreke det kaotiske i å ville blande lys og materie.
Farge som både ér og representerer lys og materie, er en malerisk reise som startet allerede i senmiddelalderns spirende tanker om farge som representasjon av lys. Det formale maleriet i modernismen delte seg op i to historiske skoler og teknikker. Dels den delen av maleriet som stammer fra Cézanne der fargen representerer rom og materie. Dels lysskimringene fra Turner og Monet der flaten skal gjenngi opplevelsen av lys. Mitt virke er å se hvordan disse to snakker sammen.

Oslo 19 okt. 2009